Suurhiekalle Hyvä YVA -palkinto

Suurhiekalle Hyvä YVA -palkinto

posted in: uutiset | 0

Suomen YVA ry myönsi vuoden 2009 Hyvä YVA -palkinnon wpd Finlandin Suurhiekan merituulipuiston ympäristönvaikutusten arvioinnille. Palkinnon perusteluissa mainittiin mm. ansiokas linnustoselvitys, joka oli maamme ensimmäinen laajamittainen merituulipuiston linnustovaikutuksia käsittelevä selvitys. Linnustoselvityksen maatotyöt tehtiin vuonna 2008 ja raportti valmistui alkuvuodesta 2009. Linnustoselvitys tehtiin PPLYn palkkaamien lintuharrastajien avulla ja selvitys toi myös runsaasti uutta tietoa alueen linnustosta.

Minä sain olla tuossa projektissa vahvasti mukana mm. ollen koko kauden maastotöissä lintujen liikkeitä havainnoimassa sekä Hailuodossa että Suurhiekan ja Krunnien alueella. Raportointivaiheessa työpanokseni oli kirjoittaa ja oikolukea tekstejä, tehdä taulukoita, graafeja ja karttoja sekä taittaa raportti. Itse YVA-selostuksessa on julkaistu useita ottamiani valokuvia.

 

 

Palkinto Suomen ensimmäisen avomerituulipuiston kehittäjälle

wpd Finland Oy:lle on myönnetty palkinto Suurhiekan merituulipuistohankkeen esimerkillisestä ympäristövaikutusten arvioinnista. Palkintoa ei ole koskaan aikaisemmin myönnetty tuulivoimahankkeelle. Perusteluissa wpd Finland Oy:n katsottiin tehneen merkittävää kehitystyötä arvioinnin alalla.

YVA ry on myöntänyt wpd Finland Oy:lle Hyvä YVA -palkinnon. YVA ry myöntää palkinnon vuosittain kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan.
Palkitsemisperusteluissa Suurhiekka-hankkeen merkittävimpien ympäristövaikutusten arviointia pidettiin ansiokkaana. Muun ohella myös osallistumisen ja vuorovaikutuksen eli asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteiden selvittämistä ja esiin tuomista pidettiin perusteellisena.

YVA ry:n mukaan Suurhiekan merituulipuiston YVA toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten tuulivoiman hyödyntäminen tulisi Suomessa arvioida. ”Kattavat ja korkealaatuiset ympäristöselvitykset ovat keskeinen osa wpd:n hankesuunnittelua. Suurhiekan avomeri-YVA oli hanketyyppinä ensimmäinen laatuaan Suomessa ja asiantuntijayhteistyökumppanimme ovat tehneet merkittävää pioneerityötä esimerkiksi linnusto- ja kalastovaikutusten arvioinnissa. Palkinto on huomattavan suuren asiantuntijajoukon yhteisen ponnistelun tulos” kiittelee YVA:n ohjauksesta vastannut johtaja Heli Rissanen wpd Finland Oy:stä.

Suurhiekan merituulipuistohanke on edennyt lupavaiheeseen, jossa hankkeelle haetaan vesilain mukaista lupaa. Suurhiekan matalikolle, noin 25 km Iin edustalta, on tarkoitus rakentaa 80 voimalaa. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä noin 1500 GWh vuodessa, joka vastaa noin 300 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta. Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2013.

wpd Finlandin lehdistötiedote 25.3.2010