Aittalahden linnusto

9.7.2010 | kuvablogi, linnut

Olen tehnyt tänä kesänä pesimälinnustoselvitystä Raahen Aittalahdella ja Someronlahdella Raahen kaupungin ja Raahen sataman toimeksiannosta. Aittalahdella seurataan kunnostuksen vaikutuksia lahden linnustoon ja Someronlahdella pesimälinnusto kartoitetaan, koska lahti jää laajenevien satamatoimintojen alle.

Aittalahti on Perämerelle ominainen maankohoamisen takia merestä kuroutunut rehevä sisäjärvi. Lahden itä- ja eteläreunoilla kasvaa vanhaa kuusimetsää. Pohjois- ja länsireunat ovat matalia, kosteita rantaniittyjä ja lepikoita. Lahden lounaispäässä on ruovikkoa ja länsirannalla maisemoitu maankaatopaikka. Someronlahti on kapea merenlahti, joka on yhteydessä Aittalahteen ojan kautta. Someronlahden rannat ovat pääosin rakennettuja ja vain lahden pohjoisranta on enää luonnontilainen. Satamakankaan Ansaranta on Aittalahdesta patoamalla erotettu pieni lahukka, jota ympäröi erinäiset teollisuusalueet.

Aittalahden pesivä vesilintutiheys on hyvin suuri ja alueen vesi- ja rantalinnusto on muutenkin hyvin edustava. Lahdella pesii vuonna 2010 kaikkiaan 30 vesi- ja rantalintulajia. Aittalahden-Someronlahden runsaslukuisimmat pesimälajit ovat naurulokki, tukkasotka, nokikana, sinisorsa ja kalalokki sekä haapana ja tavi. Alueella pesii myös mm. laulujoutsen, harmaasorsa ja ruskosuohaukka. Kahlaajista pesivät mm. meriharakka, kuovi ja rantasipi. Runsaimpia pesiviä varpuslintuja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku.

Rehevä lahti lehtomaisine rantametsineen yhdistettynä kaikkien aikojen parhaaseen yölaulajakesään toi lahdelle mm. satakielen, kaksi mustapääkerttua, kaulushaikaran, luhtahuitin ja luhtakerttusen.

Aittalahden linnustoselvitys löytyy täältä (pdf).

Uutta kuvablogissa

Lumo Light Festival Oulu

Lumo Light Festival Oulu

Lumo Light Festival Oulu on muodostunut viime vuosina erittäin suosituksi alkutalven tapahtumaksi Oulussa. Yhdistäähän tapahtuma uudelta tuoksahtavaa taidetta ja valoa syksyn pimeimpään hetkeen. Vuosien saatossa tapahtumassa on nähty monenlaisia hienoja teoksia, jotka...

Arktisen rannikon kuvia -valokuvanäyttely

Arktisen rannikon kuvia -valokuvanäyttely

Lauantaina 27.11.2021 avautui Kalajoella Kohtaamispaikka Loiston Galleria Loistossa ensimmäinen valokuvanäyttelyni. Näyttelyn nimi on Arktisen rannikon kuvia ja teema esittelee Kalajoen rantojen vähemmän tunnettua vuodenaikaa. Näyttely on esillä huhtikuun 2022 loppuun...

Kalajoen maastopalo

Kalajoen maastopalo

Kalajoen Raution kylän läheisyydessä koettiin heinäkuun lopussa valtavan suuri maastopalo. Kyseessä oli yksi viime vuosikymmenien suurimmista maastopaloista koko Suomessa. Yhteensä metsää ehti pala reilusti yli 300 hehtaaria, ennenkuin palo saatiin hallintaan....