Linnustokartoituksia Ulkokrunnissa, osa 1

posted in: kuvablogi, linnut | 0

Wpd Finland suunnittelee rakentavansa suurenluokan merituulipuiston Suurhiekan matalikolle Ulkokrunnin länsipuolelle, Iin merialueelle. Tuulivoimapuiston tuulimittauksia varten Ulkokrunnin Pihlajakariin on sijoitettu peräkärryllinen Sodar-mittalaitteistoa, joka mittaa tuulennopeuksia luotaamalla ja päästää samalla voimakasta piippaavaa ääntä. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on saanut tehtäväkseen selvittää mittalaitteiston vaikutuksia alueen pesimälinnustoon, ja tämän puitteissa minulla oli mahdollisuus työskennellä Ulkokrunnissa 18.-22.5. linnustoselvityshommissa.

Kaakkoinen lämpöaalto oli saanut saaren jo vihertämään ja puissa oli kohtalaisen kokoiset lehdet, mikä on huomattavan aikaista viimevuosiin verrattuna. Myös sääskiarmeijan etujoukot kuoriutuivat viikon aikana. Helteinen ja selkeä sää ei ole paras sää lintusaarilla, ja siksi viiden päivän aikana havaitsimme saaressa kaikkiaan vain 116 lintulajia. Lintuhavainnoista voisi lyhyesti mainita mm. 1080 ja 1460 kuikkalinnun muuttopäivät, nuoren jääkuikan, tunturikihun, lukuisat ruokit, reviirillään laulaneet peukaloiset, käenpiiat ja idänuunilinnut, aikaiset lehtokertut sekä koiras kyhmyhaahkan. Komea kyhmyhaahka oli koko saariryhmälle uusi laji, nro. 228. Minulle uusia saaripinnoja oli "pattihaahkan" lisäksi iduli ja pinnamääräni kohosi siten 181:een.

Kesäkuun alussa lähdemme tekemään toisen kartoituskierroksen.